خوش نویس

مرجع آموزش انشا نویسی و ارائه اشعار رباعی ویژه مشاعره

خوش نویس

مرجع آموزش انشا نویسی و ارائه اشعار رباعی ویژه مشاعره

درباره بلاگ
خوش نویس

این وبلاگ با هدف خدمت به تمامی علاقه مندان به آستانه ادبیات فارسی آغاز به کار کرده است.
در این تلاشیم تا با پی گیری مسیر صحیح صطح ادبیات جامعه به مقام تعالی برسانیم و این مستلزم ادامه دادن این مسیر توسط شما عزیزان و سروران گرامی می باشد.
برای دست یافتن به ادبیات قوی متن ها و اشعار زیبا را بخوانید و از سبک آن در نوشته های خود استفاده کنید و هرگز از روی دست دیگران ننویسید.
شعر می تواند در روحیات و سلیقه شما تاثیر و آن را برجسته تر کرده و به مقام تعالی برساند.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندها

 پرتو عمر چراغی ست که در بزم وجود

به نسیم مژه بر هم زدنی، خاموش است

 

حسن گل پرور

بدا به حالت آن مجرمی که روز حساب

بـه یک شب هجــــر تواش عذاب کننــد

 

حسن گل پرور

بسی ممنونم از دشمن که پیش یار هر ساعت

بــدم می گویـد و می آردم هــر لحظه در یــادش

حسن گل پرور

بی گناهی، کم گناهی نیست در دیوان عشق
یوسف از دامــــان پاک خـــود به زنــدان می رود

 

حسن گل پرور

به قدر جست و جو روزی بدست آید، ز پا منشین

 که رزق مـــور بــا آن ناتــوانــی در قــدم باشد

حسن گل پرور

بـا بـــد گهـــر میامیز، تا بـــد گهر نگـــردی

حکم سراب دارد، آبی که در شراب است

 

حسن گل پرور

با عقل، آب عشق به یک جو نمی رود

بیچاره مـــن که ساختــه از آب و آتشم

حسن گل پرور

با ضعیفان هر که گرمی کرد عالم گیر شد

ذره پــــرور باش تـــا خورشیـــد تابانت کند

حسن گل پرور

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجاییم و ملامت گر بی‌کار کجاست!

حسن گل پرور

تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت 

تا باز چه اندیشه کند رای صوابت

حسن گل پرور